The biggest battle in life - Gujarati Quotes at statush.com

જીવનની સૌથી મોટી લડાઈ તો માણસ પોતાના વિચારો સાથે જ લડતો હોય છે "સાહેબ" બાકી સંજોગો સાથે તો સમાધાન જ કરવુ પડતુ હોય છે

battle life man problem compromise gujarati
There are only two reasons for human problems - Hindi Quotes at statush.com

इन्सान की परेशानीयों की केवल दो ही वजह है, वह तक़दीर से ज्यादा चाहता है और समय से पहले चाहता है.

hindi problem human time
Man never gets bored of losing - Gujarati Quotes at statush.com

સાહેબ.. હારીને માણસ ક્યારેય નથી કંટાળતો, પણ કંટાળીને હારી જાય છે .

gujarati lose man
Man from some relationship - Gujarati Quotes at statush.com

કેટલાક સંબંધોથી માણસ સારો લાગે છે, અને કેટલાક માણસોથી સંબંધ સારો લાગે છે

gujarati good man relation
Whenever you see a successfull - Success Quotes at statush.com

Whenever you see A successful person You only see the Public glories, Never the private Sacrifices to reach them.

success man