The biggest battle in life Gujarati Quotes at statush.com

The biggest battle in life

જીવનની સૌથી મોટી લડાઈ તો
માણસ પોતાના વિચારો
સાથે જ લડતો હોય છે
"સાહેબ"
બાકી સંજોગો સાથે તો
સમાધાન જ કરવુ પડતુ હોય છે
Tags battle life man problem compromise gujarati
Category Gujarati
Views 516 VIEWS
Downloads 239 DOWNLOADS