mega888 Mtter Quotes at statush.com
No matter who you are sir - Gujarati Quotes at statush.com

વાત ચાહે કોઈ પણ હોય સાહેબ એને ફેલાવનર હમેંશા આપણા જ હોય છે....

gujarati family mtter