mega888 Flute Quotes at statush.com
Make life like a flute - Gujarati Quotes at statush.com

જિંદગી ને સાહેબ વાંસળી જેવી બનાવો ભલે ને એમાં છેદ ગમે તેટલા હોય પણ અવાજ તો મધુરજ નીકળવો જોઈએ

gujarati life flute