Why your silence

કેમ તમારી ખામોશી મને ખામોશ કરી જાય છે કેમ તમારી ઉદાસી મને ઉદાસ કરી જાય છે સુ સંબંધ છે તમારો અને મારો જે તમારી યાદ મને એકલો કરી જાય છે

Download View Full Screen