Where is the smile now like before Gujarati Quotes at statush.com

Where is the smile now like before

ક્યાં હવે સ્મિત રહ્યુ છે
પહેલા જેવું,
જેવી જરૂર એટલું જ
મલકે છે લોકો..
Tags gujarati smile people
Category Gujarati
Views 4000 VIEWS
Downloads 510 DOWNLOADS