There are men in this world who Gujarati Quotes at statush.com

There are men in this world who

આ જગત માં એવા પણ
માણસો આવી જાય છે,
જે વચન આપતા નથી
પણ નીભાવી જાય છે
Tags gujarati
Category Gujarati
Views 2338 VIEWS
Downloads 445 DOWNLOADS