If you really want to be personal in life Good Morning Quotes at statush.com

If you really want to be personal in life

જીવન મા ખરેખર કોઈના
અંગત બનવું હોય તો
એ હદ સુધી બનો કે...
જ્યારે એ તકલીફ માં હોય
ત્યારે ભગવાન ને પછી
પહેલા તમને યાદ કરે...
સુપ્રભાત
Tags gujarati good morning
Category Good Morning
Views 1489 VIEWS
Downloads 349 DOWNLOADS