Compulsion is such a state Gujarati Quotes at statush.com

Compulsion is such a state

મજબૂરી એક એવી અવસ્થા છે
જેમાં ગમતું પણ
નમતું મૂકવું પડે છે...
Tags gujarati life
Category Gujarati
Views 3072 VIEWS
Downloads 373 DOWNLOADS