Who did not have time for a relationship

જેમને સબંધ માટે સમય નહોતો કાઢ્યો, આજે એમની પાસે સમય કાઢવા કોઈ સબંધ નથી.

Download View Full Screen