Sometimes you experience a bad day in your life

જીવનમા કયારેક ખરાબ દીવસ નો અનુભવ થાય ને સાહેબ, તો એટલો જુસ્સો જરુર રાખજો કે દીવસ ખરાબ હતો જીંદગી નહીં

Download View Full Screen