People say that

લોકો કહે છે કે ખર્ચ કરતા પહેલા કમાઇ જાણો, પરંતુ અનુભવ કહે છે, ખર્ચ કરવા જેટલું કમાઓ ત્યાં જીંદગી ખર્ચાઇ જાય છે.

Download View Full Screen