When there was no relationship between them

જ્યારે હતો જ નહિ આપસમાં કોઈ નાતો તો પણ, કેમ યાદ આવે છે હરરોજ તું અને તારી વાતો..!!

Download View Full Screen