No moh no maya

મોહ નથી, માયા નથી, અમર તમારી કાયા નથી.. સુખેથી જીવી લો આ જીંદગી સાહેબ, કારણ. દુઃખની અહીં કોઈ છાયા નથી..

Download View Full Screen