Famous Quote of Friendship Day

કઈ સર લાગે છે, કોઈ પોતાનું હોય એવો અણસાર લાગે છે, જીંદગી ની કડવાશ માં થઇ એક ભાઈબંધી મધુર, બાકી તો આવી ભાઈબંધી થવામાં પણ વાર લાગે છે....

Download View Full Screen