There are also friends in this world

આ જગત માં એવા પણ ભાઈબંધો આવી જાય છે, જે વચન આપતા નથી પણ નિભાવી જાય છે....

Download View Full Screen