Sometimes you ask for another

ક્યારેક તમે બીજા માટે માંગીને જોવો, તમારે ક્યારેય માંગવાનો વારો નહી આવે.

Download View Full Screen