Dont be arrogant on your own destiny

Dont be arrogant on your own destiny

ઘમંડ કયારેય ના કરવો
પોતાના નસીબ પર
સાહેબ...
એક કાંકરી પણ મોઢામાં ગયેલ
કોળીયો બહાર કઢાવી શકે છે
Tags gujarati destiny
Category Gujarati
Views 3773 VIEWS
Downloads 360 DOWNLOADS